Web Application Developer

None

Sept. 25, 2023

Qendra Ndërinstitucionale e Rrjetit Akademik Shqiptar, institucion i arsimit të lartë, shpall vendin vakant për pozicionin “Web Application Developer”

Kandidati fitues do të mbuloje detyrat qe vijojne: 

 • Të zhvillojë aplikacione në teknologjitë e përcaktuara nga grupi i punës 

 • Të studiojë mbi teknologjitë e reja të kohës 

 • Të studiojë mbi përmirësimin e cilësisë së punës 

 • Të mbledhë dhe të përmirësojë specifikimet dhe kërkesat bazuar në nevojat teknike 

Kriteret e veçanta për kandidatët: 

 • Diplomë universitare në Shkenca kompjuterike, Informatikë 

 • Aftësi shumë të mira komunikuese dhe pune në grup 

 • Njohuri shumë e mirë e gjuhës angleze 

 • Mendim kritik dhe analitik 

Kualifikimet dhe eksperiencat që preferohen, njohuri mbi: 

 • Object Oriented Programming 

 • Python, Django / Java / C# 

 • Strukturat e të dhënave 

 • PostgreSQL / SQLServer / MySQL / Oracle 

 • HTML, CSS

Të interesuarit të dërgojnë CV te recruiting@rash.al me subjekt: Web Application Developer brenda datës 31 Tetor 2023