Administrator Sistemesh

None

March 18, 2024

Qendra Ndërinstitucionale e Rrjetit Akademik Shqiptar (RASH), institucion i arsimit të lartë, shpall vendin vakant për pozicionin “Administrator Sistemesh”.

Përgjegjësitë e punës:

 • Ofron troubleshooting dhe support teknik për serverat fizik/virtual Linux based.

 • Instalon dhe konfiguron software/hardware sipas procedurave standarte të operimit.

 • Bashkëpunon me provides dhe inxhinierë sistemeve/networkut për zgjidhjen e problemeve (p.sh. ato të lidhura me HW /SW).

 • Monitorimi i vazhdueshëm i përdorimit të resourseve, optimizim sipas nevojës.

 • Ofron praktikat operative për të vendosur dhe ruajtur kontrollet e sigurisë dhe integritetit.

 • Rekomandon risi (ku është e nevojshme) të cilat automatizojnë tasks të ndryshme.

Kualifikimet dhe eksperiencat që preferohen:

 • Eksperiencë me sistemet Linux based dhe Windows Server.

 • Njohuri mbi sistemet Storage.

 • Njohuri mbi sistemet e Virtualimimit.

 • Njohuri mbi sistemet Web Server.

 • Njohuri mbi sistemet e databazave.

 • Njohuri mbi kubernetes është një plus.

 • Njohuri mbi rrjetin dhe komunikimin IP

 • Njohuri mbi pajisjet CISCO dhe konfigurimet përkatëse

 • CCNA është një plus

Diplomë: Shkenca kompjuterike, Informatike ose Elektronike

Ofrojmë:

Kushte dhe ambient shumë të mire pune. Pagë konkurruese me tregun, pjesëmarrje në projekte europiane, trajnime profesionale nga GÈANT project partners.

Të interesuarit të dërgojnë CV - në, tek: recruiting@rash.al, me subjekt: Administrator Sistemesh, brenda datës 18 Prill 2024