CEO i GEANT Viziton Tiranën

None

April 4, 2024

Javën e kaluar, patëm kënaqësinë të kishim Dr. Erik Huizer, CEO i Shoqatës GEANT dhe Rrjetit Pan-Europian të Kërkimit dhe Edukimit, në zyrat e RASH për një vizitë lidhur me punën. Kohët e fundit kemi mbajtur shumë takimeve në Bashkinë e Tiranës, krahas Ministrisë së Arsimit dhe Sportit. Gjithashtu, RASH organizoi një takim me rektorët e universiteteve private të Shqipërisë, gjatë të cilit Dr. Huizer bëri një përmbledhje të Shoqatës GÉANT dhe diskutoi për mundësitë e ardhshme të bashkëpunimit me RASH. Dr. Arjan Xhelaj, CEO i RASH, nënvizoi se si shërbimet e shoqatës dhe aksesi në rrjetin e GÉANT kanë luajtur një rol vendimtar si pjesë e ofrimit të shërbimeve të RASH në Shqipëri.