Job Application, Network Administrator

Qendra Ndërinstitucionale e Rrjetit Akademik Shqiptar, institucion i arsimit të lartë publik, shpall vendin vakant për pozicionin “Administrator Rrjeti”.

Kandidati fitues do të mbuloje detyrat qe vijojne:

 • Te ofroje suport per sisteme teknologjike me arkitektura komplekse IP/MPLS/BGP/Backbone/Firewall/Load balancer
 • Te menaxhoje IXP;
 • Te përdorë teknogjithe trust /identity ( Shibboleth/SAML) etj;
 • Te instaloje, kryeje upgrade apo diagnostifikim problemesh te rrjetit kompjuterik;
 • Te kryeje konfigurime per pajisje wireless;
 • Te planifikoje dhe krijoje sistemin e monitorimit te performances per routerat, switchet    te markes Cisco/HUAWEI.
 • Te diagnostikoje problemet ne switche dhe routera te shkaktuara nga probleme ne   konfigurime ose ne defekte te hardware.

Personat kandidatë duhet të plotësojnë këto kritere të përgjithshme:

 1. të zotërojnë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin e punës për të cilin konkurrojnë,
 2. të mos jenë dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës për kryerjen e një vepre penale me dashje.

 

Kriteret e veçanta kandidatët:

 • Diplome universitare ne Shkenca kompjuterike, Informatike ose Elektronike;
 • Minimalisht 3 vjet eksperience pune ne sherbime te fushes networking;
 • E preferueshme te kete njohuri ne Project Management dhe praktikat ITIL;
 • Eksperienvce e provuar me komandat dhe utilitetet baze per administrimin dhe   menaxhimin e routerave dhe switcheve Cisco dhe/ose HUAWEI;
 • Eksperience me rrjete backbone ne ISP;
 • Aftesi shume te mira komunikuese dhe pune ne grup;
 • Njohuri shume e mire e gjuhes angleze.

 

Kualifikimet dhe eksperiencat që preferohen:

 • Certifikate CCNA dhe CCNP ose ekuivante te saj per administrimin e Layer 3
 • Certifikata te sistemeve operative – e preferueshme
 • Eksperience praktike me implmentime Cisco L2 dhe L3 enterprise, duke perfshire   OSPF, EIGRP, redistribution dhe dot1X
 • Eksperience e mire me prodhures te ndryshem firewall si Mikrotik, fortigate, cisco  ASA, pfSense etj.

 

Te interesuarit te dergojne CV te: recruiting@rash.al brenda datës 30.04.2020.

June 15, 2020