RIPE NCC SEE-1

Takimi i parë rajonal për Europën Juglindore (RIPE NCC SEE-1) u mbajt në Valamar Lacroma Dubrovnik Hotel, Dubrovnik, Croatia, më 06-09 Shtator 2011. Forumi siguron një mundësi për inxhinierët e rrjetit të ndajnë njohuri dhe eksperienca dhe të identifikojnë zonat për bashkëpunim rajonal. RASH-i u përfaqësua nga Drejtori i Përgjithshëm Arjan Xhelaj (Designing the Albanian Academic Network Infrastructure).

Sept. 6, 2011