RIPE NCC SEE-2

Takimi i dytë rajonal për Europën Juglindore (RIPE NCC SEE-2) u mbajt në Aleksandar Palace Hotel në Shkup, Maqedoni, më 22-23 Prill 2013. Forumi siguron një mundësi për inxhinierët e rrjetit të ndajnë njohuri dhe eksperienca dhe të identifikojnë zonat për bashkëpunim rajonal. RASH-i u përfaqësua nga Drejtori i Përgjithshëm Arjan Xhelaj (Building an NREN).

 

Academic Network of Albania - Building a NREN

April 23, 2013