CONNECT nr. 36, 2021 Revistë e komunitetit GÉANT

None

01 Prill 2021

CONNECT - Issue 36

CONNECT - Issue 35

Botimi i ri i revistës CONNECT ka dalë dhe përmban artikuj të rëndësishëm nga i gjithë komuniteti GÉANT, në përgjithësi temat që jane publikuar janë këto:

  • intervistë me CEO e GÉANT Erik Huizer për menaxhimin e organizatës gjatë pandemisë COVID-19

  • njohuri mbi programet inovative të GÉANT

  • njoftime të rëndësishme rreth TNC21

  • në fokus 10 vjetori i eduGAIN

  • perditësim në network upgrade e GÉANT

  • … dhe shumë më tepër!

Falenderimet tona shkojnë për të gjithë ju që keni kontribuar në këtë botim.