Web Developer

None

22 Prill 2022

Qendra Ndërinstitucionale e Rrjetit Akademik Shqiptar, institucion i arsimit të lartë, shpall vendin vakant për pozicionin “Web Developer”.

Kandidati fitues do të mbuloje detyrat qe vijojne:

 • Të zhvillojë aplikacione në gjuhën e programimit të përcaktuar nga grupi i punës

 • Të studiojë mbi teknologjitë e reja të kohës

 • Të studiojë mbi përmirësimin e cilësisë së punës

 • Të mbledhë dhe të përmirësojë specifikimet dhe kërkesat bazuar në nevojat teknike

 • Të krijojë dhe te mirëmbajë dokumentacionin e aplikacioneve

 • Të bashkëpunojë me web designer-in për të përcaktuar design-in final të aplikacionit

 • Të shkruajë kod të strukturuar dhe eficent

Kriteret e veçanta për kandidatët:

 • Diplomë universitare në Shkenca kompjuterike, Informatikë;

 • Aftësi shumë të mira komunikuese dhe pune në grup;

 • Njohuri shumë e mirë e gjuhës angleze.

 • Dëshirë për të zhvilluar programe

 • Mendim kritik dhe analitik

Kualifikimet dhe eksperiencat që preferohen, njohuri mbi:

 • Eksperiencë pune në ndërtimin e website-ve
 • Njohuri shumë të mira në HTML, CSS, SASS (jep avantazh), Javascript
 • Angular jep avantazh
 • Java / Python / C# japin avantazh
 • Django / Django CMS japin avantazh
 • PostgreSQL / SQLServer / MySQL / Oracle japin avantazh

Të interesuarit të dërgojnë CV - në, tek: recruiting@rash.al, me subjekt: Web Developer brenda datës 20 Maj 2022.