Janë hapur Aplikimet për Programin e Inovacionit GÉANT!

None

10 Janar 2023

Janë hapur Aplikimet për Programin e Inovacionit GÉANT! 

Programi i Inovacionit GÉANT është një mundësi unike për të mundësuar zhvillim fillestar, për të krijuar një provë koncepti ose testim të ideve të reja, me kufizime të lehta administrative. 

Si pjesë e Programit të Komunitetit GÉANT (GCP), Shoqata GÉANT ka rezervuar 300 mijë euro për të mbështetur një Program Inovacioni për projekte specifike kërkimore që do të kryhen nga Komuniteti GÉANT, dmth. NREN Anëtar të GÉANT, universitete, institucione/institute kërkimore ose subjekte të tjera të tilla juridike, të cilave një anëtar NREN i i Shoqatës GÉANT u ofron shërbime. 

Thirrja për propozime është për financim të projekteve kërkimore deri në 30 mijë euro, për një kohëzgjatje maksimale prej 5/6 muaj me zgjatje të mundshme deri në 9 muaj. 

Linku:https://community.geant.org/community-programme-portfolio/innovation-programme/