GEANT Project GN4-3

 

Rrjeti GÉANT siguron lidhjen me shpejtësi të lartë të nevojshme për të shkëmbyer, hyrë dhe përpunuar vëllimet masive të të dhënave. Këto të dhëna gjenerohen dhe janë thelbësore për komunitete të ndryshme kërkimore dhe arsimore në fusha të tilla si fizika e grimcave, bioinformatika, vëzhgimi i tokës dhe artet e kultura.