School-Net

Projekti do të ketë një mbulim në të gjithë vendin, por ai do të ketë përparësi sipas disponueshmërisë së fondeve dhe do të mbulojë rajonet ku RASH ka tashmë një prani në bashkitë e Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Shkodrës, Korçës, Vlorës dhe Gjirokaster. Rezultatet e pritura të një modeli të tillë krijuan:
1. E- Infrastruktura shkollore

  • Infrastruktura e rrjetit në ndërtesë
  • Pajisje rrjeti ne rack
  • Wireless

2. Rrjeti kombëtar i shkollës elektronike

  • Lidhja me fije të errët për të gjitha shkollat
  • Lidhja me rrjetin telematikdhe datacenter  te RASH
  • Pajisjet e Rrjetit

3. Zgjidhja software dhe telematike

  • Platforma e Aksesit
  • Banka e Përmbajtjes Dixhitale