School-Net

Projekti do të ketë një mbulim në të gjithë vendin, por ai do të ketë përparësi sipas disponueshmërisë së fondeve dhe do të mbulojë rajonet ku RASH ka tashmë një prani në bashkitë e Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Shkodrës, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastër.

Rezultatet e pritura të një modeli të tillë krijuan:
1. E- Infrastruktura shkollore

  • Infrastruktura e rrjetit në ndërtesë
  • Pajisje rrjeti në rack
  • Wireless

2. Rrjeti kombëtar i shkollës elektronike

  • Lidhja me fije të errët për të gjitha shkollat
  • Lidhja me rrjetin dhe datacenter e RASH-it
  • Pajisjet e Rrjetit

3. Zgjidhja software dhe telematike

  • Platforma e Aksesit
  • Banka e të dhënave të Përmbajtjes Dixhitale