Institucioni

Përfaqësuesi

Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë Ministri i Arsimit Sportit dhe Rinisë
Universiteti Politeknik i Tiranës Rektor i Universitetit Politeknik të Tiranës
Universiteti i Tiranës Rektor i Universitetit të Tiranës
Universiteti i Mjekësis i Tiranës Rektor i Universitetit të  Mjekësis të Tiranës
Universiteti i Bujqësor i Tiranës Rektor i Universitetit të  Bujqësor të Tiranës
Universiteti i Sporteve i Tiranës Rektor i Universitetit të Sporteve të Tiranës
Universiteti i Arteve i Tiranës Rektor i Universitetit të Arteve të Tiranës
Universiteti "Aleksandër Moisiu" Durrës Rektor i Universitetit "Aleksandër Moisiu" Durrës 
Universiteti  "Ismail Qemali" Vlorë Rektor i Universitetit "Ismail Qemali" Vlorë 
Universiteti "Fan S. Noli" Korçë Rektor i Universitetit "Fan S. Noli" Korçë
Universiteti "Aleksandër Xhuvani" Elbasan Rektor i Universitetit "Aleksandër Xhuvani" Elbasan 
Universiteti "Luig Gurakuqi" Shkodër Rektor i Universitetit "Luig Gurakuqi" Shkodër
Universiteti "Eqerem Çabej" Gjirokaster Rektor i Universitetit "Eqerem Çabej" Gjirokaster