Data Center

RASH ka ndërtuar datacenterin e saj modern në qendër të Tiranës, pranë zyrave te tij. Ky datacenter është funksional prej 2016 dhe operativ në mbështetje të gjithë shërbimeve që ofron.


Datacenter-i ka tre hapësira të dedikuara të ndara nga njëra-tjetra:

  • Dhoma e serverave
  • Dhoma e rrjetit
  • Dhoma elektrike

Gjithashtu Datacenteri modern përmban të gjithë elementët e nevojshëm si:

  • N+1 UPS 
  • Gjeneratori
  • Sistemi i ftohjes
  • Sistem antizjarr
  • Sensorët e temperatures & lagështisë 
  • Qendra e monitorimit në kohë reale