RASH Cloud

RASH ofron shërbime Cloud computing (IaaS) për universitetet publike si: Makina Virtuale, Storage, Networking etj.

Në përgjithësi, janë 3 elementë që karakterizojnë cloud computing:

1. Backend, (kryesisht hardware) e cila menaxhohet totalisht nga RASH.

2. Një përdorues paguan vetëm për shërbimet e përdorura (memorje RAM, CPU, Storage, Bandwidth etj.) të cilat janë të menaxhueshme.

3. Mundësitë që i ofrohen konsumatorit janë, të konfigurojë fuqinë përpunuese, ruajtjen e të dhënave, network-un dhe burime të tjera, ku konsumatori është në gjëndje të vendosë dhe të menaxhojë një program arbitrar, i cili mund të përfshijë sisteme operative dhe aplikacione.

Shumë benefite cloud computing janë të lidhura ngushtë me virtualizimin.

Mundësia për të paguar sipas ngarkesës dhe zgjerimit horizontal dhe vertikal të shërbimeve të cilat mund të ndahen midis klientëve.

 

Akses