Kontakto RASH

  • Adresa

  • Rruga e Durrësit 219, Tirana, Albania, 1001
  • E-mail

  • info@rash.al
  • Telefon

  • +355-44415006
  • Office Time

  • 08:00 - 16:00, E Hënë - E premte