SOFTWARE

RASH zhvillon "in hause" dhe ofron shërbime platforma software për menaxhimin e proçeseve akademike dhe administrative të universiteteve. Aplikimet e ofruara përfshijnë administrimin e informacionit kompleks për qeverisjen dhe organizimin e jetës universitare (shërbimet U-GOV). Portalet e Sekretarisë studentore online, Menaxhimi finaciar dhe katalogu i produkteve të kërkimit shkencor janë disa nga shërbimet që ofrohen në këtë platformë. Ndërsa platforma tjeter (V.Uni) e universitit virtual mundëson organizimin dhe mësimin online nëpërmjet platformave Moodle, Edumeet, EduVPN, Filesender. Në bashkëpunim me EBSCO (USA) ofrohet gjithashtu edhe platforma e Biblotekës digjitale "Ulibrary" së bashku me platformen per mesimin online te gjyhëve të huaj (30 gjuhë) Rosseta Stone. Në vitin 2020 është pilotuar edhe platforma e kontrollit Antiplagjiature në bashkëpunim me Akademia.al.

RASH ka zhvilluar dhe ofron gjithashtu edhe 4 platforma SW kombëtare për llogari të MASR:

  1. U-Albania

  2. Mësuaes për Shqipërinë

  3. Portali i Trajnimeve (ASCAP)

  4. Portali i Censusit të kerkimit shkencor

  5. ACRIS (në planifikim për zhvillim)