Projekte

“Projektet” është një hapsirë e dedikuar për paraqitjen e projekteve më të rëndësishme ku “Rrjeti Akademik Shqiptar” bënë pjesë.

Secilit projekti i është rezervuar një seksion i veçantë ku ju mund të lexoni rreth tij, si dhe një link përkatës nëse dëshironi të merrni më shumë informacion.