MULTIMEDIA

Në hapsirën rezervuar Multimedias, do të gjeni të ndara në dy seksione galeri dhe video rreth veprimtarive kryesore të “Rrjeti Akademik Shqiptar”. Seksioni “Galeria” përmban foto dhe imazhe mbi punën dhe aktivitet e organizuara nga RASH.
Seksioni “Video” përmban kryesisht video orientuese për mënyrën e saktë të përdorimit rreth programeve të zhvilluara nga RASH.