Academic Network of Albania

Interinstitutional ICT Research Centre

Rreth RASH

Organigrama

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Lorem Ipsum is simply

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Infrastruktura

Infrastruktura e Rrjetit Akademik Shqiptar është në fuksion të ofrimit të shërbimeve të ndryshme për sistemin universitar. Ajo është perceptuar të jetë lehtësisht e zgjerueshme me qëllim që të mundësojë në të ardhmen realizimin e zhvillimin e projekteve të reja përsa i përket shërbimeve software për subjekte të ndryshme (universitete publike dhe private, institucioneve të tjera lokale pjesë e MASR apo shkolla të ciklit para-universitar).

Shiko më shumë...

Klientët tanë

Lorem ipsum

Lajme RASH

Lajme dhe aktivitete të Rrjetit Akademik Shqiptar

Partnerët e Rrjetit Akademik Shqiptar

Kontakto RASH

  • Adresa

  • Rruga e Durrësit 219, Tirana, Albania, 1001
  • E-mail

  • info@rash.al
  • Telefon

  • +355-44415006
  • Office Time

  • 08:00 - 16:30, E Hënë - E premte