Mësues për Shqipërinë

Portali i punësimit të mësuesit

U Albania

Portali i aplikimeve universitare

OS Catalogue

Katalogu i shërbimeve NI4OS

Virtual-Uni

Universiteti Virtual

Training for all

Portali i Trajnimeve

Science Data

Portali Kërkimit Shkencor

U Library

Libraria Digjitale

U-GO

Menaxhimi Universitar

Service Catalogue

Katalogu i shërbimeve të Geant

HPC

HPC

Lajme

None

Web Application Developer

22 Prill 2022

Qendra Ndërinstitucionale e Rrjetit Akademik Shqiptar, institucion i arsimit të lartë, shpall vendin vakant për pozicionin “Web Application Developer”. Kandidati fitues do të mbuloje...

None

Samiti i të mësuarit dixhital: Fira, Barcelona, 10 - 13 maj 2022

15 Mars 2022

None

Seminari pranveror i EUNIS EA dhe BI SIGs: Univ. Tampere, Finlandë, 27 - 28 Prill 2022

15 Mars 2022

Partnerët e Rrjetit Akademik Shqiptar