RIPE NCC SEE-6

None

12 Qershor 2017

Neutral IXP in Albania

South East Europe (SEE-6)

NCC RIPE mban takime rajonale në të gjithë rajonin e saj të shërbimit. Këto forume ofrojnë një mundësi për inxhinierët e rrjetit dhe personelin tjetër teknik për të ndarë njohuritë dhe përvojën dhe për të identifikuar fushat për bashkëpunimin rajonal. Takimet janë të hapura për këdo dhe nuk ka kosto për të marrë pjesë.

Qëllimet e këtij takimi janë:

Nxitja e bashkëpunimit të operatorëve nga vendet e rajonit, duke u mundësuar atyre të shkëmbejnë informacione dhe të diskutojnë çështjet që i prekin ato.

Aktivizimi i NCC RIPE për të mbështetur më tej Regjistrat Lokale të Internetit (LIRs) në këtë rajon.

Prezantimi i zhvillimeve më të fundit në industrinë e Internetit dhe identifikimi, diskutimi dhe zgjidhja e çështjeve specifike që prekin operatorët që operojnë në këtë rajon.