TNC 2018

None

10 Qershor 2018

RASH TNC 2018 Poster

Folësit:

Marie Moe

Helge Stranden

Meoli Kashorda

Alexandra Bech Gjørv

Andrew Woods

TNC është konferenca më e madhe dhe më prestigjioze në rrjetin e kërkimit evropian, me më shumë se 650 pjesëmarrës që ndjekin këtë ngjarje vjetore. Ai bashkon vendimmarrësit, menaxherët, specialistët e rrjeteve dhe bashkëpunimit, si dhe ekspertë të menaxhimit të identitetit dhe qasjes nga të gjitha organizatat kryesore të rrjetëzimit dhe kërkimit shkencor evropian, universitetet, institucionet motra në mbarë botën, si dhe shumë përfaqësues të industrisë.

Nëpërmjet fjalimeve kryesore nga specialistë të njohur, sesione të ndryshme paralele, demonstrata dhe prezantime, TNC u prezanton pjesëmarrësve një pasqyrë unike të zhvillimeve më të fundit në rrjetet kërkimore, si në fushën teknike, ashtu edhe në fushën e aplikimit dhe menaxhimit.

Folësit e mirënjohur të këtij viti janë (sipas rradhes):

  • Marie Moe, Shkencëtare kerkimore në SINTEF ICT, dhe një profesor i asociuar në Universitetin norvegjez të Shkencës dhe Teknologjisë, Norvegji.

  • Helge Stranden, Këshilltare e lartë për infrastrukturën fizike të ICT dhe HPC në Uninett, Norvegji.

  • Meoli Kashorda, Drejtor Ekzekutiv i Rrjetit të Arsimit të Kenias (KENET) dhe profesor i sistemeve të informacionit në Universitetin Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara - Afrikë (USIU) në Kenia.

  • Alexandra Bech Gjørv, President dhe Drejtor Ekzekutiv i SINTEF, Norvegji.

  • Andrew Woods, Hulumtues i lartë në Universitetin Curtin në Australinë Perëndimore.

TNC18 do të fokusohet në një sërë temash provokuese mendimi si: fuqia e internetit, përgjegjësia e qëndrueshmërisë dhe shpërndarjes, fuqia e analitikës së të dhënave, krijimi i kompleksitetit inteligjent dhe rrjetëzimi me shpejtësinë e shkencës.

Në edicionin e tij të 34-të, do të organizohet nga Uninett. Uninett zhvillon dhe vepron rrjetin norvegjez të kërkimit dhe edukimit kombëtar, duke lidhur rreth 200 institucione norvegjeze të arsimit dhe kërkimit shkencor dhe më shumë se 300 000 përdorues, si dhe duke u dhënë atyre qasje në rrjetet ndërkombëtare të kërkimit. Konferenca do të mbahet në Trondheim, qyteti i tretë më i madh i Norvegjisë dhe shtëpia e kampusit kryesor të NTNU, universiteti më i madh i Norvegjisë.