2021 SEE USER FORUM “Fuqizimi i Rolit të Rrjeteve të Kërkimit & Arsimit në fushën e Shkencës së Hapur”

None

26 Tetor 2021

2021 SEE USER FORUM “Fuqizimi i Rolit të Rrjeteve të Kërkimit & Arsimit në fushën e Shkencës së Hapur”  që do të zhvillohet më datat 3-4 nëntor 2021.

Forumi i Përdoruesve i SEE 2021, i organizuar bashkërisht nga GÉANT me NI4OS Evropë dhe EOSC Future, do të sigurojë një platformë ku NRENs ku do të prezantohet një platformë në të cilën NREN-et përkatëse dhe studiuesit e interesuar do kenë mundësinë të ndajnë përvoja në shërbimet e fushës, për t’i mundësuar komunitetit kërkimor të lidhet në mënyrë të sigurt me kolegët.

Ky forum do jetë vetëm online dhe pjesëmarrja është pa pagës.