Kongresi i 28-të Vjetor i EUNIS

None

18 Dhjetor 2021

Kongresi i 28-të Vjetor i EUNIS, që do të mbahet nga 1 qershor deri më 3 qershor 2022.
EUNIS është organizata e Sistemeve të Informacionit të Universitetit Evropian. Misioni i saj është të ndihmojë institucionet anëtare të zhvillojnë kuadrin e shërbimeve e tyre të teknologjisë së informacionit duke shkëmbyer dije dhe përvojë dhe duke punuar së bashku.

Tema e EUNIS 2022 është "E mira për të gjithë në botën dixhitale" dhe programi do të përfshijë kontributet për temat e mëposhtme: Udhëheqja dhe Menaxhimi i IT, Infrastruktura dhe Siguria e TIK, të Nxënit, Mësimdhënia dhe Përvoja e Studentëve, Zhvillimi i Softuerit, OpenX & Ndërveprueshmëria , TIK në Kërkim dhe Covid-19 si një përshpejtues për transformimin dixhital. Krahas programit teknik tejet cilësor, ky event ofron një mundësi unike për ndërtimin e marrëdhënieve dhe shkëmbimin e njohurive dhe përvojave në fushën e transformimit dixhital në arsimin e lartë, me një konsideratë të veçantë për pasojat e pandemisë Covid-19.

Komiteti Organizativ aktualisht po planifikon të mbajë EUNIS 2022 në formën e pjesëmarrjes fizike. Megjithatë, komiteti, në konsultim me Bordin e EUNIS, do të vendosë në kohën e duhur për të kaluar në një format thjesht dixhital nëse situata e pandemisë e kërkon këtë.

EUNIS 2022 do të organizohet nga Universiteti i Göttingen-it në bashkëpunim të ngushtë me GWDG. Mezi presim t'ju mirëpresim në Göttingen me një "Willkommen" të ngrohtë!