Instituti i studiuesve shqiptarë "Alb-Shkenca", organizon prej 01 - 03 tetor 2021 në Shkup Takimin e tij të Gjashtëmbëdhjetë.

None

01 Tetor 2021

PDF

Tema plenare e Takimit është:

EPOKA E DIGJITALIZIMIT DHE EFEKTET E SAJ PËR NJË ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM

Takimi do të përmbajë disa konferenca shkencore. Konferencat do të organizohen në mënyrë të pavarur nga njëra-tjetra. Në kuadër të secilës konferencë do të organizohen disa simpoziume (seanca të veçanta).
Kumtesat dhe i gjithë komunikimi gjatë Takimit Ndërkombëtar do të zhvillohen në gjuhën shqipe dhe angleze.
Në këtë konferencë Rrjeti Akademik Shqiptar paraqitet me një prezantim rreth Softeve të zhvilluara prej tij, Softeve të cilat sillen në partneritet me GÉANT si dhe me Infrastrukturën e tij.