Thirrje për propozime

None

14 Nëntor 2022

https://tnc23.geant.org/submit/

Komiteti i Programit TNC23 mirëpret propozimet nën temat e rrjetëzimit, sigurisë, besimit dhe identitetit, komuniteteve dhe bashkëpunimit, si dhe mbështetjes së kërkimit dhe edukimit, por aspekti më i rëndësishëm është që të jenë të rëndësishme dhe të përdoren për komunitetin NREN.

Propozimet duhet të dorëzohen në mënyrë elektronike.
Të gjitha paraqitjet do të shqyrtohen nga Komiteti i Programit TNC23.
TNC nuk mbështet asnjë kontribut në distancë pasi konferenca është një ngjarje e rrjetit personal. Nëse pjesëmarrja personalisht nuk është e mundur për ju, ju lutemi kontaktoni organizatorët e ngjarjes përpara se të paraqisni propozimin tuaj.