SMART TOUR

PORTALI SMART dizajnohet si Mjet Menaxhimi për Destinacionet për Pasuritë e Turizmit Eksperimental. Portali do të shërbejë si pikë aksesi për mjetet dhe teknologjitë e zhvilluara gjatë projektit, duke përfshirë hyrjen e përdoruesve, shkarkimin e programeve mobile dhe AR / VR, materialin e trajnimit / materiale e-learning, ekosistemin lokal të turizmit, etj. Ky portal synon krijimi i një rrjeti (grupi) ndërkufitar të aktorëve të lidhur me Turizmin, udhëtimin, autoritetet kombëtare, rajonale, lokale, profesionistët e turizmit, arteve / artizanëve popullorë, organizatave kulturore, individët, etj

 

 

Projekt