U-Library

Platformë online, e sjellë në partneritet me “EBSCO” për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor, ku mund të gjeni revista, e-books, doktoratura, etj.
Kjo platformë përmban edhe mundësinë për të aksesuar “Rosetta Stone” platformë e-learning e gjuhëve të huaja. Mësimi në 3 nivele vështirësie për rreth 30 gjuhë të huaja native.

 

 • Bujqësi

 • Arti dhe Arkitektura

 • Administrimi i Biznesit

 • Komunikimi

 • Ekonomia

 • Edukimi

 • Inxhinieri

 • Shkencat humane

 • Gjuha dhe Letërsia

 • Drejtësia

 • Matematika

 • Mjekësia

 • Muzika dhe Arte të performuara

 • Infermieri dhe Shëndetësi

 • Shkencat Farmaceutike

 • Fizikë

 • Shkencat Politike

 • Psikologji

 • Feja dhe Filozofia

 • Shkenca & Teknologjia

 • Shkencat shoqërore

 • Turizmi

 • Shkenca veterinare

 • Dhe shumë më tepër.

 

 

Portali

Kontakto: support@rash.al