V-UNIVERSITY

Platforma “Virtual University” (v.uni) bën të mundur për cdo universitet publik mundësinë e ngritjes së klasave virtuale online duke përdorur disa lloj aplikacionesh të përshtatura për mësimin online.
Disa nga aplikacionet e përfshira në platformë që mundësonjë universitetit zhvillimin e veprimtarive të tija akademike në distancë janë:

  • Moodle

  • Edumeet

  • V.meet

  • eduVPN

 

Portal

Kontakto: support@rash.al