U-Albania

Portali U-Albania është vitrina kryesore e Universiteteve për të prezantuar ofertën e tyre akademike. Nga viti 2016, U-Albania numëron 38 Universitete publike dhe private me informacione të detajuara për 561 programe studimi të ciklit të parë të studimeve në Republikën e Shqipërisë. Portali U-Albania është ura lidhëse mes maturantëve dhe botës akademike. Nëpërmjet portalit, studentët njihen me kriteret dhe programin, aplikojnë dhe regjistrohen në programin ku janë shpallur fitues.


Portali U-Albania përmban informacion lidhur me : 

  • Universitetet / Fakultete

  • Programet e Studimit

  • Kriteret e pranimit

  • Kuotat dhe Tarifat

  • Formularin e Aplikimit A2

  • Sekretarinë Online të regjistrimit në Universitet

 

 

 

Portali

Kontakto: support@rash.al